http://www.granica1.ecom.com.pl/

W kwietniu 2019r został powołany nowy zarząd ROD.

Skład zarządu :

1.    Prezes Zarządu                Ewa Marecka   dz.47

2.    I V-ce Prezes Zarządu      Andrzej Klawiński   dz.75

3.    V-ce Prezes Techniczny    Bogdan Skoczylas dz.174

4.    Sekretarz                        Mirosława Matysiak dz.79

5.    Skarbnik                         Ewa Szymańska  dz.95

6.    Członek Zarządu              Elżbieta Turowska dz.128

7.    Członek Zarządu              Krzysztof Sęk dz.126

 

Skład Komisji Rewizyjnej ROD "Granica" w Granicy


1. Przewodniczący       Waldemar Durjasz dz.89

2.  Sekretarz              Anna Nyc             dz.24

3.  Członek                 Stanisława Powsińska dz.175

 


ROD "GRANICA" posiada konto Bank Spółdzielczy w Pruszkow

35 8931 0003 0730 1472 2000 0001

Wysokość i terminy wnoszenia opłat na rzecz ogrodu

do dnia 30 czerwca 2019r

0,68 gr od m pow. użytkowej działki

w tym 0,50 gr opłata ogrodowa

0,10 gr fundusz remontowy

0,08 gr opłata partycypacyjna

20 zł opłata energetyczna od . działki

5,75 stała opłata wodna od. działki

139 zł nieczystości stałe od . działki

9 zł nieczystości płynne od . działki

0,65 gr za 1 kw za zużytą energię elektryczną

do / 30.05 /30.07 / 30.09.2019r

Nowi użytkownicy działek

350 zł wpisowe

450 zł opłata inwestycyjna

615,36 zł za kontener 7m MZO

lub 1/2 307,50 zł za kontener 7m MZO

przeznaczonego do wykorzystania w trakcie porządkowania nabytej działki

OCHRONA OGRODU - JUWENTUS

WYSOKOŚĆ OPŁAT OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019R DO 30 KWIETNIA 2020R WYNOSI 547ZŁ

I TERMIN 27 LIPIEC -200 ZŁ

II TERMIN 19 SIERPIEŃ - 200 ZŁ

III TERMIN 5 PAŹDZIERNIK - 147 ZŁ

 

W SPRAWIE OPŁAT TEL.  504 205 349    LUB    607 505 051