http://www.granica1.ecom.com.pl/

W kwietniu 2019r został powołany nowy zarząd ROD.

Skład zarządu :

1.    Prezes Zarządu                Ewa Marecka   dz.39

2.    I V-ce Prezes Zarządu      Andrzej Klawiński   dz.75

3.    V-ce Prezes Techniczny    Bogdan Skoczylas dz.174

4.    Sekretarz                        Mirosława Matysiak dz.79

5.    Skarbnik                         Ewa Szymańska  dz.95

6.    Członek Zarządu              Elżbieta Turowska dz.128

7.    Członek Zarządu              Krzysztof Sęk dz.126

 

Skład Komisji Rewizyjnej ROD "Granica" w Granicy


1. Przewodniczący       Waldemar Durjasz dz.89

2.  Sekretarz              Anna Nyc             dz.24

3.  Członek                 Stanisława Powsińska dz.175

 


ROD "GRANICA" posiada konto Bank Spółdzielczy w Pruszkow

35 8931 0003 0730 1472 2000 0001

Wysokość i termin wnoszenia opłat na rzecz ogrodu

do dnia 30 czerwca zaliczkowo na 2020r do Walnego zebrania płacimy

według stawek z roku 2019 Walne zebranie ustali nowe stawki które

będzie trzeba dopłacić, za ceny podwyższane ponosimy od razu !

0,69 gr od m pow. użytkowej działki

ponieważ wzrosła opłata partycypacyjna do 0,09gr nażucona przez PZD .

w tym 0,50 gr opłata ogrodowa

0,10 gr fundusz remontowy

0,09 gr opłata partycypacyjna

opłata członkowska 6 zł

20 zł opłata energetyczna od . działki

30 zł opłata wodna od. działki   za 2018r, 2019r ,2020r.

139 zł nieczystości stałe od . działki    dopłata 75 zł  nowe ceny kontenerów

9 zł nieczystości płynne od . działki

0,75 gr za 1 kw za zużytą energię elektryczną ,zdrożała o 15 procent .

do / 30.05 /30.07 / 30.09.2020r

Nowi użytkownicy działek

350 zł wpisowe

500 zł opłata inwestycyjna wpłacana

na konto: 94 8931 0003 0730 1472 2000 0006

786 zł za kontener 7m MZO

lub 1/2 307,50 zł za kontener 7m MZO

przeznaczonego do wykorzystania w trakcie porządkowania nabytej działki

OCHRONA OGRODU - JUWENTUS

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020r DO 30 KWIETNIA 2021r  WYNOSI 547ZŁ

I TERMIN 27 LIPIEC -200 ZŁ    do 30 lipca

II TERMIN 19 SIERPIEŃ - 200 ZŁ  do 30 sierpnia

III TERMIN 5 PAŹDZIERNIK - 147 ZŁ  do 26  września

 

W SPRAWIE OPŁAT TEL.  504 205 349    LUB    607 505 051